Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Amerika Birleşik Devletleri halihazırda enerjisi için kömür, petrol ve doğalgaza dayanmaktadır. Fosil yakıtlar yenilenemez, yani sonunda azalacak, çok pahalıya ya da çevreye zarar vermeyecek sonlu kaynaklara çekilir. Buna karşılık, rüzgar ve güneş enerjisi gibi birçok yenilenebilir enerji kaynağı türü sürekli olarak yenilenir ve asla tükenmez. Çoğu yenilenebilir enerji, doğrudan ya da dolaylı olarak güneşten gelir. Güneş ışığı veya güneş […]